Regulamin i polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklep clampine.com

1. Polityka prywatności – Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.clampine.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: CEDA Sp. z o.o. Krupniki, ul. Makowa 16
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@clampine.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • kurierzy
  • banki
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Polityka prywatności może się zmienić z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, obowiązujących standardów prywatności lub też z rozszerzenia naszej oferty.

Przeczytaj nasz Regulamin poniżej!

Regulamin

Regulamin sklepu Clampine.com

REGULAMIN użytkowania, kupna i sprzedaży w sklepie internetowym www.clampine.com

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.clampine.com prowadzony jest przez:
  • CEDA Sp. z o.o.
  • Krupniki, ul. Makowa 16
  • 15-641 Białystok
  • KRS: 0000160713
  • NIP: 966 16 77 394
  • Regon: 05225026
 2. Sklep internetowy firmy CEDA Sp. z o.o. , zwany dalej sklepem internetowym clampine.com, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym www.clampine.com realizuje CEDA Sp. z o.o. ul. Szosa Knyszyńska 1, 15-694 Białystok.
 3. Zawartość strony internetowej sklepu internetowego www.clampine.com stanowi zaproszenie do składania zamówień w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przy każdym produkcie zamieszczonym na stronach sklepu internetowego www.clampine.com ceny są wartościami: brutto. Ceny wyrażone są w złotych polskich, w przypadku wartości brutto: zawierają podatek VAT, netto: są podawane są bez podatku VAT.
 6. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.
 7. Sklep internetowy www.clampine.com zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 8. Towary w dziale „Wyprzedaż” są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 9. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT lub paragon / wg zamówienia Klienta. Faktury VAT lub paragony są wystawiane w dniu wysyłki towaru.
 10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres podany w zakładce kontakt. Zmiana zamówienia wymaga zwrotnego potwierdzenia zgodnie z pkt 13.
 11. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go elektronicznie do sklepu internetowego www.clampine.com. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
  • dane kontaktowe /adres poczty internetowej, telefon/ i adresowe zamawiającego /oraz odbiorcy i płatnika, jeżeli są to inne osoby niż zamawiający,
  • co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną,
  • sposób płatności,
  • dane do faktury, jeżeli ma być wystawiona.
  • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych wszystkich danych.
 12. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są m.in. indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem www.clampine.com leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
 13. Składający zamówienie otrzymuje, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, informację o statusie zamówienia /potwierdzenie zamówienia/ pocztą elektroniczną na podany przez zamawiającego adres e-mail. Umowa sprzedaży jest zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia.
 14. Zamówione towary wysyłane są niezwłocznie po wysłaniu potwierdzenia zamówienia określonego w pkt 13, z zastrzeżeniem pkt 17.
 15. Należności za zamówione towary regulowane są w formie przedpłaty przelewem lub używając płatności elektronicznej według wyboru Klienta, określonego w zamówieniu.
 16. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto
  • CEDA Sp. z o.o.:
  • Adres:
   • Krupniki ul. Makowa 16
   • 15-641 Białystok
  • Konto bankowe:
   • BANK PEKAO SA
   • Nr konta: 08 1240 5211 1111 0010 3954 2369
  • Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nazwisko klienta oraz numer zamówienia.
 17. W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty w formie przedpłaty przelewem zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie środków na konto CEDA Sp. z.o.o.
 18. Formy płatności dostępne w sklepie internetowym clampine.com
  • Przelew – Przelew możesz dokonać online, w banku lub na poczcie. Informacje dotyczące konta bankowego zostaną podane natychmiast po złożeniu zamówienia. W momencie zaksięgowania kwoty na naszym koncie otrzymasz e-mail z potwierdzeniem zapłaty.
  • Przelew za pomocą PayU – Przelew z natychmiastowym potwierdzeniem, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  • Przelew za pomocą Przelewy24 – Przelew z natychmiastowym potwierdzeniem, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  • Płatność kartą kredytową – W sklepie on-line akceptujemy karty kredytowe VISA, Mastercard®, Maestro®, Apple Pay® oraz Google Pay®. Płatności realizowane są przy pomocy Paypal, Przelewy24 lub Payu. Przy anulowaniu zamówienia cała kwota zostanie zwrócona na konto. Bank, który wydaje kartę kredytową może pobierać dodatkowe opłaty przy transakcjach zagranicznych. Sklep clampine nie pokrywa żadnych dodatkowych opłat.
  • Płatność Paypal – PayPal to usługa ta umożliwia każdemu płacenie w łatwy i bezpieczny sposób, jaki mu odpowiada, łącznie z płatnością kartą kredytową, z konta bankowego, z kont kredytowych, bez dzielenia się informacją finansową. Przed użyciem systemu PayPal należy się w nim zarejestrować oraz zarejestrować w nim metodę płatności, taką jak karta kredytowa czy debetowa.
   Płać online za pomocą hasła PayPal i bez podawania swoich informacji finansowych. Twoje dane są zaszyfrowane i nie są w pełni ujawniane sprzedającym. Ponadto kwalifikujące się zakupy obejmowane są programem ochrony kupujących.

  Nie wysyłamy zamówień za pobraniem, ponieważ oferowane przez nas produkty produkowane są na specjalne zamówienie.

  Nieopłacone zamówienie nie będzie realizowane do czasu opłacenia.

 19. Gdy nie posiadamy towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w przeciągu 60 dni od daty złożenia zamówienia, sklep internetowy www.clampine.com zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie 60 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym klienta i zwrócić mu otrzymaną przedpłatę.
 20. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami są zabezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana Klient zobowiązany jest spisać protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu zwalnia sprzedającego z odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niespisania takiego protokołu.
 21. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej: koszty wysyłki”
 22. Zgodnie z Ustawą o „ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od daty wydania towaru. Pisemne oświadczenie powinno zawierać numer konta bankowego, na jakie ma nastąpić zwrot uiszczonej ceny.
 23. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy w trybie określonym w pkt 20 zobowiązany jest on niezwłocznie zwrócić otrzymany towar dla CEDA Sp. z o.o. . Koszty zwrotu ponosi Klient.
 24. Towar może zostać zwrócony tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt i akcesoria, z nienaruszonymi plombami lub naklejkami ochronnymi, będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.
 25. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 5 dni roboczych /obciążenie konta sprzedającego/ od daty zwrotnego przyjęcia towaru spełniającego wymagania określone w pkt 22.
 26. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym www.clampine.com objęte są 24 miesięczna gwarancją producenta (rękojmia).
 27. Reklamacje dotyczące wad towarów powinny być składane na piśmie (listownie lub przez pocztę e-mail) lub osobiście w siedzibie sprzedającego.
 28. Na nasze produkty udzielamy 5-letniej gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy zamówienia. W przypadku zauważenia wad ukrytych w okresie gwarancji należy je zgłosić niezwłocznie po wykryciu. Kupujący powinien zgłosić wadę poprzez e-mail, telefonicznie lub listownie w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Wszystkie informacje dotyczące szkody wraz z dowodami muszą być uzupełnione przez Klienta w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru.
 29. Klient ma wyłączne, prawo do wymiany, naprawy lub otrzymania odszkodowania. Decyzja o naprawie, wymianie lub przyznaniu odszkodowania należy wyłącznie do Sprzedawcy. Zgodnie z naszymi zaleceniami, Klient powinien sprawdzić stan opakowania oraz dostarczonych produktów w momencie dostawy: wszystkie uszkodzenia muszą być potwierdzone przez dostawcę na potwierdzeniu dostawy lub na dowodzie dostawy. Reklamacje uszkodzonych przesyłek w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie w przypadku przedłożenia protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności kuriera. W porozumieniu ze sprzedającym, uszkodzone przedmioty należy odesłać do siedziby firmy na koszt sprzedającego. W przypadku zwrotów koszty transportu nie podlegają zwrotowi. Naprawy dokonane przez Klienta, które nie zostały zgłoszone Sprzedawcy nie podlegają późniejszej reklamacji.
 30. Do złożenia reklamacji lub zgłoszenia uszkodzeń podczas transportu należy załączyć:
  • krótki, lecz dokładny opis problemy oraz szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze zdjęciami (dokładne zdjęcia uszkodzonych miejsc, lub defektów produktu),
  • zdjęcia całego produktu
  • zdjęcia opakowania, w którym produkt został dostarczony (uszkodzenie pudełka oraz zdjęcie nadruku gdzie widoczny jest numer części i numer zamówienia).

  W przypadku uszkodzeń transportowych należy dołączyć również kopie dowodu dostawy, w której określony jest stan towaru przy dostawie z podpisem kuriera/doręczyciela. Jeżeli uszkodzenie zostało stwierdzone na urządzeniu elektronicznym, należy wysłać potwierdzenie, że przesyłka została uznana za uszkodzoną.

 31. Do czasu rozpatrzenia reklamacji należy zachować opakowanie na wypadek konieczności zwrotu towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, musi ono zostać potwierdzone przez doręczyciela przy odbiorze przesyłki. Uszkodzenie należy odnotować na dowodzie dostawy i poprosić kierowcę o podpis. Kopię podpisanego dokumentu należy następnie przesłać na nasz adres mailowy sklep@cemart.pl. W przypadku braku potwierdzenia przez kierowcę, że przesyłka została uszkodzona przy odbiorze, przyjmiemy, że przesyłka nie posiadała widocznych wad przy odbiorze. W takich przypadkach ani Sprzedawca, ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za jej uszkodzenie. Wszelkie roszczenia Kupującego w tym zakresie będą odrzucane. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Odpowiedź na reklamację Kupującego zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Kupującego.
 32. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronach internetowych sklepu internetowego www.clampine.com mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów (kolorystyka).
 33. Niniejszy Regulamin wiąże tylko na terenie Polski.
 34. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Regulaminie, powinny być w języku polskim.
 35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
 36. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną przez sklep www.clampine.com z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.

AKTUALIZACJA REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO POD KĄTEM RODO OD 25.05.2018.
Aktualizacja regulaminu związana jest z wejściem rozporządzenia RODO dn. 25.05.2018 r.

DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).W szczególności:
  1. Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
   • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
   • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 3. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 5. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje prawo:
  1. wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo Polskie.

Życzymy udanych zakupów!

Obsługujemy:

płatności w sklepie clampine

Dane kontaktowe

CEDA Sp. z o.o.,

ul.Szosa Knyszyńska 1
15-694 Białystok-Fasty

e-mail: info@clampine.com

PL/ RUS
telefon: +48 667 959 460

PL/ ENG
telefon: +48 787 654 188